14 grudnia 2017

Targi Pracy w Wadowicach

Uczniowie klasy 4 TS uczestniczyli w Targach Pracy w Wadowicach w ramach projektu „Naprzeciw zmianom”, zorganizowanych przez firmę doradczo-szkoleniową Pro Studio z Krakowa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Była to okazja do poznania ofert pracy, jak również ofert staży zawodowych firm i instytucji powiatu wadowickiego, m.in. Ponaru Wadowice, którego oferta najbardziej interesowała uczniów, ale również Poczty Polskiej, Wosany Andrychów. Uczniowie mieli okazję uzyskać również szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc pracy od przedstawicieli Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Wadowicach, czy Ochotniczego Hufca Pracy. (BS)foto: BS