23 października 2017

Biuro Karier Zawodowych

Zadania realizowane w ramach Biura Karier Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach:

  • poradnictwo indywidualne oraz warsztaty w grupach z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych,
  • pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach projektów w CKZiU nr 2, 
  • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
  • poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy,
  • pomoc w określeniu własnego potencjału zawodowego, możliwości dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej,
  • stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego poprzez organizację warsztatów, wycieczek zawodoznawczych,
  • współpraca z uczelniami, z pracodawcami, Urzędami Pracy,
  • udostępnianie informacji o firmach, ofertach pracy, stażach, studiach, innych formach kształcenia się,
  • dostarczanie informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, analizowanie potrzeb pracodawców w odniesieniu do wykształcenia, procedurach rekrutacji pracowników. 
Zapraszam na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.